සීමාසහිත වුක්සි යූඩා තාපන හුවමාරු සමාගමේ 10 වන සංවත්සරයට හදවතින්ම සුබ පතමු

2016 දෙසැම්බර් 31, වුෂි යූඩා හි තාපන හුවමාරු කරුවාගේ දස වන සංවත්සර උත්සවය පැවති මාෂාන් සන්ෂයින් හෝටලයේදී. වුක්සි යූඩා තාපන හුවමාරුකාරක 10 වන සංවත්සරයට සුබ පැතීම සඳහා යූඩා සේවකයින් සහ සමාගම් නායකයින් 158 දෙනෙක් එකට රැස් වූහ.

සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී ගුවාන් චුන්ටාවෝ මහතා වසර 10 කට පෙර වුක්සි යූඩා සිහිපත් කළේය, පුද්ගලයින් 20 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්, කුඩා සමාගමකට ඩොලර් මිලියන ගණනක වාර්ෂික නිමැවුම් වටිනාකම දැන් සේවකයින් 158 ක් සිටින අතර වාර්ෂික නිමැවුම් අගය මිලියන 80 ඉක්මවා ඇත. යූ හි දියුණුවේ යුවාන් වසර 10 ක සංවර්‍ධනයෙන් පසු වූසි යූ ප්‍රමුඛ ඒකකයක් වන ගෘහස්ත සුළං බලශක්ති තාපන හුවමාරු නිෂ්පාදන බවට පත්ව ඇත. යූඩාගේ ඉදිරි වසර 10 ක දිශාව සහ නව අරමුණු පෙන්වා දෙමින් සමාගම යූඩා ජනතාව සඳහා නව සැලැස්මක් සැලසුම් කර තිබේ.

යූඩා සමඟ අවුරුදු 10 ක පැරණි සේවකයින් 15 දෙනෙකුගේ දියුණුවත් සමඟ යුවලගේ සභාපති යූඩා “කුසලතා සහිත සේවක සම්මානය” පිරිනමන ලදී

යූ චෙන්තාඕ මහතාගේ සාමාන්‍යාධිකාරී යූ ෂෙන්ග්, යින් මින්වේයි මහතාගේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වයස අවුරුදු 59 ට වැඩි සේවකයින් 69 දෙනෙකුට විශ්වාසවන්ත සේවක සම්මානය පිරිනමන ලදි

යූඩා දෙපාර්තමේන්තු සහ සේවකයින් 10 වැනි සංවත්සරයට සක්‍රියව සහභාගී වීම සඳහා, වැඩසටහනේ කොටස් අපනයනය කිරීමේ අමාත්‍යාංශය අතිමහත් වාසියක් ලබාගෙන කරලියට පැමිණ, නාට්‍ය රංගනයන්හි පළමු ත්‍යාගය දිනා ගත්තාය.

ප්‍රසංගයේ දෙවන ත්‍යාගය: නිෂ්පාදන කාර්ය සාධන නැටුම් අමාත්‍යාංශය මෙන්ම ඒකාබද්ධ අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය සහයෝගිතාව තුනහමාරක්


තැපැල් වේලාව: ජනවාරි 09-2017